Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

"Opieka wytchnieniowa" - GOPS przyjmuje wnioski do programu
2024-03-28
"Opieka wytchnieniowa" - GOPS przyjmuje wnioski do programu
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024, Gmina Duszniki przystąpiła do realizacji kompleksowego świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Duszniki w terminie do 31.12.2024 r.  Dofinansowanie:  29 223, 00 zł Całkowita wartość:  29 223, 00 zł Data podpisania umowy za dofinansowanie - marzec 2024 r. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego, a jego realizacją na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. Program adresowany jest do członków rodzin i ich opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. "Opieka wytchnieniowa" ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadaniem jej jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiazkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzieki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonać swoich obowiązków. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w programie oraz niezbędne formularze wniosków i informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej GOPS: https://opsduszniki.pl/cms/5128/program_opieka_wytchnieniowa    
Czytaj więcej
Nowe wydanie Informatora nr 93 marzec-kwiecień
2024-03-28
Nowe wydanie Informatora nr 93 marzec-kwiecień
Nowe wydanie Informatora Gminy Duszniki na marzec i kwiecień jest już dostępne elektronicznie na stronie http://duszniki.esamorzad24.pl/ W tym wydaniu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia br., w tym o zmianach miejsc głosowania oraz o kandydatach do Rady Gminy Duszniki w poszczególnych okręgach i na Wójta Gminy Duszniki. Papierowe Informatory trafią do skrzynek pocztowych w przedświąteczny piątek i w kolejnych, poświątecznych dniach. 
Czytaj więcej
Renowacja nagrobka Powstańca Styczniowego Franciszka Piątka
2024-03-27
Renowacja nagrobka Powstańca Styczniowego Franciszka Piątka
21 marca br. na dusznickim cmentarzu parafialnym odbyła się uroczystość upamiętniająca Powstańca Styczniowego - Franciszka Piątka. Wzięli w niej udział zastępca wójta Tadeusz  Zimny, przewodniczący Rady Marek Liszkowski, sołtys Dusznik Piotr Bździel, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP oraz delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach pod opieką Agnieszki Pustkowiak, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Gospodarzem uroczystości był prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej Jacek Lichocki. Towarzystwo jest pomysłodawcą projektu odnowy nagrobku powstańca. Nowy nagrobek został sfinansowany z grantu Fundacji Orlen pn. ”Renowacja nagrobka Franciszka Piątka Powstańca Styczniowego odznaczonego Krzyżem Zasługi”. Dotacja wyniosła 7000 zł. Gmina Duszniki dofinansowała projekt.   Franciszek Piątek urodził się 7 września 1842 roku w Turowie, które do 1973 r. należało administracyjnie do Gminy Duszniki. Uczestniczył w walkach Powstania Styczniowego. Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał w starej dusznickiej szkole. Zmarł 21 marca 1928 r.      
Czytaj więcej
Dzienny opiekun w Grzebienisku
2024-03-19
Dzienny opiekun w Grzebienisku
18 marca br., z inicjatywy Pani Teresy Przybył (osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek), na terenie naszej gminy w Grzebienisku przy ul. Lipowej 12 rozpoczął swoją działalność dzienny opiekun, który jest jedną  z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, podobnie jak żłobek i klub dziecięcy. W Grzebienisku przygotowano miejsce dla 15 dzieci. Obecnie są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel. 785 232 307. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. W poniedziałek maluchy przekroczyły próg siedziby opiekuna dziennego i miały okazję poznać pracujące tam opiekunki oraz pobawić się zabawkami. Nadzór nad warunkami i jakością opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna sprawuje wójt, który powierzył to zadanie upoważnionym pracownikom Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach.  
Czytaj więcej
Asystent osoby z niepełnosprawnością - GOPS przyjmuje wnioski do programu
2024-03-15
Asystent osoby z niepełnosprawnością - GOPS przyjmuje wnioski do programu
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, Gmina Duszniki przystąpiła do realizacji kompleksowego świadczenia usług asystencji osobistej dla mieszkańców gminy w terminie do 31.12.2024 r. Program "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością" - edycja 2024, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie: 183. 449, 04 zł Całkowita wartość: 183. 449, 04 zł Data podpisania umowy na dofinansowanie - marzec 2024 r. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, a wnioski można składać już od 15 marca br. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest adresowany  do mieszkańców gminy. Ma on na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem realizacji usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Głównym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, w szczególności poprzez umożliwienie jak najbardziej niezależnego życia, a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych, itp. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w programie oraz niezbędne formularze wniosków i informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej GOPS: https://opsduszniki.pl/cms/5127/program_asystent_osobisty_osoby_z_niepelnosprawnoscia                                                                             
Czytaj więcej
Przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu
2024-03-14
Przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu
W marcu br. zakończyła się przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu. Roboty obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni oraz ciągu pieszego z kostki brukowej na długości około 143 mb. W ramach realizacji robót wykonano również zjazdy indywidulane. Koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 361 tys. zł.  
Czytaj więcej
Archiwum