Nowe wydanie Informatora nr 93 marzec-kwiecień

Nowe wydanie Informatora Gminy Duszniki na marzec i kwiecień jest już dostępne elektronicznie na stronie http://duszniki.esamorzad24.pl/

W tym wydaniu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia br., w tym o zmianach miejsc głosowania oraz o kandydatach do Rady Gminy Duszniki w poszczególnych okręgach i na Wójta Gminy Duszniki.

Papierowe Informatory trafią do skrzynek pocztowych w przedświąteczny piątek i w kolejnych, poświątecznych dniach. 

Okładka Informatora