Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

ZGŁOSZONE PROTESTY ROLNICZE w dniu 20 marca 2024 r.
2024-03-15
ZGŁOSZONE PROTESTY ROLNICZE w dniu 20 marca 2024 r.
ZGŁOSZONE PROTESTY ROLNICZE w dniu 20 marca 2024 r.
Czytaj więcej
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
2024-02-22
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
Wójt Gminy Duszniki ogłosił nabór na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Duszniki. Termin składania ofert upływa w poniedziałek 4 marca 2024 r. o godz. 15.00. Szczegółowe informacje, w tym wymagania wobec kandydatów i dokumenty aplikacyjne do złożenia oferty, znajdują się w zarządzeniu nr 29/24 z 21 lutego br. na stronie BIP: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/nabor-na-samodzielne-stanowisko
Czytaj więcej
Wybory samorządowe 2024
2024-02-12
Wybory samorządowe 2024
Wszelkie informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2024 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce WYBORY, która jest na bieżąco aktualizowana.
Czytaj więcej
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024-2029 - harmonogram zebrań sołeckich
2024-02-09
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024-2029 - harmonogram zebrań sołeckich
W lutym rozpoczną się zebrania sołeckie, które będą miały na celu wybór nowych sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję. Pierwsze zebranie odbędzie się w Dusznikach w poniedziałek 12 lutego, a jako ostatni zbiorą się mieszkańcy Ceradza Dolnego w czwartek 7 marca. UWAGA! W związku z podziałem sołectw Mieściska-Sarbia (w październiku 2019 r.) oraz Brzoza-Grodziszczko (w marcu 2023 r.) kadencje sołtysów i rad sołeckich tych czterech sołectw upływają w innych terminach. W Sarbii i Mieściskach wybory odbędą się jesienią tego roku, natomiast w Brzozie i Grodziszczku dopiero na początku 2028 r.   Szczegółowy harmonogram zebrań w sołectwach gminy Duszniki znajduje się poniżej oraz w załączniku do zarządzenia nr 9/2024 z 18 stycznia br.: HARMONOGRAM Uwaga! Zmiana terminu zebrania sołeckiego w Wilczynie - zebranie odbędzie się we wtorek 12 marca 2024 r. o godz. 18.00 (zarządzenie nr 27/2024 z 16.02.2024 r.)
Czytaj więcej
Kwalifikacja wojskowa dla urodzonych w 2005 r. z terenu gminy Duszniki
2024-01-26
Kwalifikacja wojskowa dla urodzonych w 2005 r. z terenu gminy Duszniki
21 i 22 marca 2024 roku w Szamotułach w Hali Widowiskowo-Sportowej „Nałęcz” przy Zespole Szkół Nr 3 przy ulicy Mickiewicza 4 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Duszniki. W tym roku obowiązek dotyczy: 1. Mężczyzn urodzonych w 2005 roku. 2. Mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 3. Osób, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji oraz jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności. 4.  Kobiet urodzonych w latach 1997-2005, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które jeszcze nie stawały na kwalifikacji wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach/analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz związanym z kształceniem w zakresie psychologii/ lub kończą naukę w takich zawodach jak technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii. 5. Osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej. 6. Osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej. Jakie dokumenty należy zabrać do kwalifikacji wojskowej? Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, 2. Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, 3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, 4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Imienne wezwania do stawienia się do kwalifikacji zostaną wysłane przez Urząd Gminy Duszniki pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nieodebranie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się do kwalifikacji. Osoba, która nie stawi się na kwalifikację może zostać ukarana grzywną lub przymusowo doprowadzona przez Policję (podstawa prawna: art. 59 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny - Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn.zm.). Ponadto, niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim jest też wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny (podstawa prawna: art. 681 pkt. 1 ustawy o obronie Ojczyzny).   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego: OBWIESZCZENIE  
Czytaj więcej
Odbiór odpadów zmieszanych w Ceradzu Dolnym
2024-01-17
Odbiór odpadów zmieszanych w Ceradzu Dolnym
Z uwagi na warunki atmosferyczne zaplanowany na dziś odbiór odpadów zmieszanych w Ceradzu Dolnym zostanie uzupełniony w czwartek 18 stycznia.
Czytaj więcej
Archiwum