Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

2015-09-08
II Dzień Małych Kółek i Dogtrekking w OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach przygotował w najbliższym czasie dwie sportowe imprezy. 17 września br. odbędzie się II DZIEŃ MAŁYCH KÓŁEK. Start o godz. 16.00. 2 dni później, 19 września o godz. 12.00 będzie miał miejsce kolejny już DOGTREKKING. Szczegółowe informacje na plakatach oraz na stronie internetowej OSiR'u www.osirduszniki.pl.
Czytaj więcej
2015-09-07
Wyniki referendum ogólnokrajowego w Gminie Duszniki
W referendum ogólnokrajowym, które odbyło się w niedzielę 6 września br., wzięło udział 466 mieszkańców Gminy Duszniki. Do głosowania było uprawnionych 6816 osób, zatem frekwencja wyniosła 6,8%. Na pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” pozytywnie odpowiedziało 374 głosujących, 74 było przeciw. Na pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” tylko 61 osób odpowiedziało pozytywnie. Zdecydowana większość, tj. 388 opowiedziało się przeciwko pozostawieniu aktualnego sposobu finansowania partii. Na pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?” 423 osoby odpowiedziały "TAK", a 24 "NIE". Część kart zostało oddanych z częściowo nieważnymi głosami w wybranych pytaniach (brak zaznaczonej odpowiedzi).  
Czytaj więcej
2015-09-03
Trzeci Wiec Zaleski - niedziela 20 września
Stowarzyszenia Gród Zalesie organizuje Trzeci Wiec Zaleski, który odbędzie się w niedzielę 20 września br. Szczegóły na plakacie i na stronie www.grodzalesie.pl
Czytaj więcej
2015-09-03
Wnioski o stypendium szkolne - do 15 września
Do wtorku 15 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Formularze do pobrania: 1. Wniosek o przyznanie stypendium 2. Oświadczenie o dochodach 3. Oświadczenie Wypełnione formularze można złożyć w Gminnym Zespole Oświatowym (budynek urzędu gminy) bądź w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko. WAŻNE!!! Z uwagi na fakt, iż środki na stypendia przekazywane są przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu z bardzo dużym opóźnieniem, wystawienie decyzji nastąpi po otrzymaniu w/w środków i posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
Czytaj więcej
2015-09-02
Z obrad XIII sesji Rady Gminy
25 sierpnia 2015 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Duszniki, w której uczestniczyło 15 radnych. Radni wysłuchali sprawozdania Wójta o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym i podjęli 9 uchwał, w tym: - zmieniającą obowiązującą uchwałę budżetową na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2015-2024, - o nadaniu nazwy Przedszkolu w Dusznikach – placówka otrzymała nazwę „Słoneczne Przedszkole”, wybraną w drodze konkursu ogłoszonego wśród przedszkolaków w poprzednim roku szkolnym, - o częściowym przekazaniu Gminie Kaźmierz zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Duszniki do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach, - 4 uchwały dotyczące kwestii odpadów komunalnych – uchwalono nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki oraz regulamin dotyczący sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty i zasady uiszczania opłat (termin, częstotliwość i tryb), - uchwałę o przyjęciu „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki”. Pełna treść uchwał jest zamieszczona w BIP, natomiast sprawozdanie Wójta znajduje się w zakładce "Działalność Wójta".
Czytaj więcej
2015-08-31
Starosta i Starościna Dożynek Gminnych 2015
Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się już w najbliższą sobotę 5 sierpnia. Rozpoczną się o godz. 14.00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Dusznikach. O godz. 15.00 Korowód Dożynkowy przejdzie do miejscowego parku. Na godz. 15.30 zaplanowano obrzęd dożynkowy, którego głównymi bohaterami będą Starosta i Starościna. W tym roku te zaszczytne funkcje będą pełnić młodzi rolnicy, którzy z dużym zaangażowaniem prowadzą gospodarstwa rolne i dla których praca na roli jest prawdziwym powołaniem. Są nimi Mateusz Czeszyński z Dusznik i Katarzyna Czajka z Wierzei. MATEUSZ CZESZYŃSKI - STAROSTA DOŻYNEK Urodził się 9 kwietnia 1993 r. w rodzinie od wielu pokoleń związanej z rolnictwem. Od urodzenia mieszka w Dusznikach. Jest kawalerem, ale razem ze swoją narzeczoną planują w przyszłym roku ślub. Gospodarstwem kieruje od czterech lat. Jest ono nastawione na produkcję trzody chlewnej oraz zboża, kukurydzy i rzepaku. Gospodarstwo liczy ok. 22 ha. Rolnikiem chciał być od zawsze. W opinii rodziny oraz znajomych jest rolnikiem z powołania. Sam stwierdza, że lubi to, co robi. Ziemia jest dla niego całym życiem i źródłem satysfakcji. Wolny czas spędza na podróżowaniu z dziewczyną. Tegoroczne żniwa ocenia umiarkowanie. Mimo suszy, zbiory nie były aż takie złe.  KATARZYNA CZAJKA - STAROŚCINA DOŻYNEK  Urodziła się 5 listopada 1988 r. Od urodzenia mieszka we Wierzei. Gospodarstwo prowadzi razem z mężem i mamą. Przejęła je pięć lat temu po swoim ojcu. Areał gospodarstwa wynosi 45 ha i jest ono nastawione na hodowlę roślinną oraz zwierzęcą. Z roślin uprawia się buraki cukrowe, kukurydzę, pszenicę ozimą i jarą, jęczmień ozimy i jary oraz pszenżyto. Buraki i kukurydza przeznaczone są na sprzedaż, reszta produkcji roślinnej - do własnego użytku. Gospodarstwo stale powiększa i modernizuje park maszynowy. W przeszłości pani Kasia korzystała z programu dotacyjnego „Młody Rolnik”. Lubi swoją pracę. Wolny czas spędza aktywnie, jeżdżąc na rowerze. Lubi także oglądać mecze siatkówki. Tegoroczne żniwa ocenia jako umiarkowanie dobre, poza kukurydzą, która w tym roku przyniosła same straty. 
Czytaj więcej
Archiwum